onderhoud zonnepanelen

Genieten met het hoogste rendement!

Heb je het gevoel dat jouw zonnepanelen rendementsverlies ondervinden? Krijg je regelmatig een foutmelding op je omvormer? Zie je iets vreemds aan je installatie? Of is het gewoon al een tijdje geleden dat de panelen werden gereinigd? Energie Services weet raad voor uw probleem.

We komen het vaker tegen, mensen die zonnepanelen hebben laten plaatsen, maar de technieker is niet meer bereikbaar. Wij onderhouden en ondersteunen heel wat merken en zorgen dat u steeds kan genieten van uw installatie met het hoogste rendement!

Schade door storm of externe factoren? Geen probleem. Energie Services controleert, repareert of ondersteunt u desnoods met een nieuwe installatie met behoud van groene stroomcertificaten indien deze nog aanwezig zijn. 

Vaak voorkomende problemen bij zonnepanelen

Heeft u een vermoeden van een mindere opbrengst van uw zonnepanelen? Dit kunnen we controleren. Er kunnen tekenen van vervuiling, PID en/of LID of microcracks zijn opgetreden in uw panelen. Na een professionele meting kunnen wij een gepaste oplossing aanbieden. 

Zijn uw panelen vervuilt ten gevolge van storm, sneeuw, stuifmeel, bladeren, vogeloverlast of andere redenen? Laat een controle uitvoeren en krijg zekerheid over de langere levensduur en hogere opbrengst. Vaak is een professionele reiniging van uw panelen al voldoende. Maar meten is weten en dus raden we altijd een eerste controle aan. 

Bij een foutieve plaatsing van zonnepanelen of bij lekkages na een slechte plaatsing kan u beroep doen op Energie Services. Bij het doorbuigen van de profielen waardoor de zonnepanelen niet meer mooi uitgelijnd zijn kunnen we een correctie uitvoeren. Bij isolatiefouten bij panelen kan er een rendementsverlies optreden.  

Het gebruik van foutieve typekabels, foutieve secties, foutieve isolatie, foutieve of niet compatibele DC-stekkers waardoor er brandgevaar kan ontstaan, schade aan kabels door slijtage of ongedierte zijn vaak voorkomende problemen die Energie Services voor u kan aanpakken. 

Heeft uw installatie last van bestaande of nieuwe toegevoegde schaduwelementen? Energie Services heeft hiervoor oplossingen om uw opbrengst te garanderen en eventuele schade te voorkomen. 

U kan uiteraard te maken krijgen met stormschade. Wij helpen u bij het opmaken van de bestekken, de communicatie met de verzekering en het later herstellen van deze schades. 

Merken die wij ondersteunen voor zonnepanelen